Voorwaarden

Gemeenten

Inwoners van de volgende gemeenten kunnen bij ons een aanvraag indienen:

  • Capelle aan den IJssel
  • Krimpen aan den IJssel
  • Zuidplas

 Voorzieningen

De volgende voorzieningen zijn aan te vragen bij Stichting Leergeld Hollandsche IJssel

  • Fietsen voor voortgezet onderwijs
  • Laptops vanaf groep zeven
  • Schoolkosten als aanvulling op gemeentelijke regeling
  • Sport en cultuur als aanvulling op het Jeugdfonds sport & cultuur

Inkomenscriterium:

Maximaal netto inkomen (uitkering of salaris): 120 % van het Wettelijk Sociaal Minimum,

1-oudergezin: Maximaal 1483 euro

2-oudergezin: Maximaal 1670 euro

Het inkomen moet worden aangetoond door een kopie van de salaris – of uitkeringsspecificatie.

 Welke Kinderen?

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel biedt diverse voorzieningen aan kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Belangrijk is dat eerst wordt nagegaan of er een andere regeling is waarvan gebruik kan worden gemaakt. Stichting Leergeld is het ‘laatste vangnet’