Doneer aan Stichting Leergeld Hollandsche IJssel

Button_Doneer_direct_icoon-150x150

Steun stichting Leergeld Hollandsche IJssel en maak een bedrag over naar NL85 RABO 0132 5416 53.

Stichting Leergeld vraagt uw steun

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel is er om kinderen in de schoolgaande leeftijd (4 t/m 17 jaar) te laten meedoen in de maatschappij. Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders. Wél met een schoolreis meegaan en wél voor school over een laptop kunnen beschikken, wél op de fiets naar school kunnen gaan, als die wat verder van huis ligt. Meedoen, net zoals alle andere kinderen: Dáár gaat het bij Leergeld om.

Stijging langdurige armoede bij kinderen

Leergeld is nodig want momenteel leeft in Nederland 1 op de 8 kinderen in armoede. In Capelle is dit zelfs 1 op de 5 kinderen.

Doneer, ondersteun en profiteer

De Stichting is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk van subsidies en giften. De Stichting vraagt u of u bereid bent haar te ondersteunen met een gift dan wel met een periodieke (maand/kwartaal/jaar) bijdrage. Een periodieke gift is geheel aftrekbaar. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/anbi

De Stichting is in het bezit van de verklaring van de Belastingdienst dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is (de zgn. ANBI verklaring).

Nadere informatie over de Stichting vindt u op de site www.leergeldijssel.nl

Indien u daartoe bereid bent, vraagt de Stichting u dit kenbaar te maken via info@leergeldijssel.nl. De voorzitter neemt vervolgens contact met u op om éen en ander te bespreken en te regelen.

Schenkingsovereenkomst

Met een schenkingsovereenkomst laat je als donateur geen belastinggeld liggen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat je, voor de duur van 5 jaar, een vast bedrag per jaar aan de stichting schenkt. Er geldt dan geen minimumdrempel van 1% en er is ook geen maximum aan de aftrekbaarheid van de gift. Dat betekent al snel dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan de gever terugbetaalt.