Dit is Leergeld

Dit is Leergeld Hollandsche IJssel

Veel kinderen kunnen niet meedoen als gevolg van de financiële situatie van hun ouders/verzorgers. Met al haar vrijwilligers zet Stichting Leergeld Hollandsche IJssel zich in om te voorkomen dat die kinderen in een sociaal isolement terechtkomen.

Alle kinderen mogen meedoen
Want nu meedoen is straks meetellen

Regel het met Leergeld

 In verband met de corona maatregelen worden tijdelijk alle aanvragen digitaal afgehandeld.

Normaal vindt er altijd een huisbezoek plaats. De Leergeld-intermediairs bespreken dan de situatie en geven informatie over Leergeld en over andere instanties. Want altijd moet eerst van alle andere mogelijkheden gebruik zijn gemaakt. Denk daarbij aan: 

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capelle en Zuidplas) of het Voorzieningenfonds (Krimpen)
  • De regeling voor schoolkosten van de gemeente (Capelle en Zuidplas) of het Voorzieningenfonds (Krimpen)
  • Informeer bij school naar betalingsregeling met de school of (gedeeltelijke) kwijtschelding

Goed om te weten

Per kind is een maximaal bedrag per kalenderjaar beschikbaar.

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel maakt nooit geld over aan de cliënt, betalingen vinden rechtstreeks plaats aan school, vereniging of winkelier. Facturen die al betaald zijn komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook wordt niet betaald voor activiteiten die al hebben plaatsgevonden. 

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem contact met ons op zodat we uw aanvraag kunnen bespreken.