Dit is Leergeld

Veel kinderen kunnen niet meedoen als gevolg van de financiële situatie van hun ouders/verzorgers.

Met al haar vrijwilligers zet stichting Leergeld Hollandsche IJssel zich in om te voorkomen dat die kinderen in een sociaal isolement terechtkomen.

Alle kinderen mogen meedoen
want nu meedoen is straks meetellen

Woont u in de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas?
Is uw inkomen maximaal 120 % van het Wettelijk Sociaal Minimum?
Is uw kind tussen de 4 en 18 jaar?
Hebt u al gebruik hebt gemaakt van alle voorzieningen van de gemeente?
Dan kunt u een aanvraag indienen!

Regel het met Leergeld

Bij nieuwe cliënten vindt altijd een huisbezoek plaats. De Leergeld-intermediairs bespreken dan de situatie en geven informatie over Leergeld en over andere instanties. Want altijd moet eerst van alle andere mogelijkheden gebruik zijn gemaakt. Denk daarbij aan

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capelle en Zuidplas) of het Voorzieningenfonds (Krimpen)
  • De regeling voor schoolkosten van de gemeente (Capelle en Zuidplas) of het Voorzieningenfonds (Krimpen)
  • Informeer bij school naar een betalingsregeling met de school of (gedeeltelijke) kwijtschelding
  • Per kind is een maximaal bedrag per kalenderjaar beschikbaar.
  • Het inkomen moet worden aangetoond door middel van een salaris-of uitkeringsspecificatie.
  • Stichting Leergeld Hollandsche IJssel maakt nooit geld over aan de cliënt, betalingen vinden rechtstreeks plaats aan school, vereniging of winkelier. Facturen die al betaald zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook wordt niet betaald voor activiteiten die al hebben plaatsgevonden.
  • Twijfelt u of in aanmerking komt? Neem contact met ons op zodat we uw aanvraag kunnen bespreken.