Stichting Leergeld Hollandsche IJssel zoekt donateurs

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel zoekt financiële steun. Word donateur van de stichting!

De Stichting is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk van subsidies en giften. De Stichting vraagt u of u bereid bent haar te ondersteunen met een gift dan wel met een periodieke (maand/kwartaal/jaar) bijdrage.

Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders. Wél met een schoolreis meegaan en wél voor school over een laptop kunnen beschikken, wél op de fiets naar het Voortgezet Onderwijs kunnen gaan. Meedoen, net zoals alle andere kinderen: Dáár gaat het bij Leergeld om.

Meer informatie over aftrekbaarheid voor de belastingen?: www.belastingdienst.nl/anbi.

Stichting Leergeld is een ANBI-stichting.

Interesse?

Mail de voorzitter, Wim de Bruin: info@leergeldijssel.nl